Đăng nhập - Log-in
Fish Body Oils 1000

Fish Body Oils 1000

383.000₫

Sản phẩm này đã được bán hết - Sorry, sold out!

Product

 

 

 

Supplement Facts

 Thành phần trong 1 liều dùng

EPA (Eicosapentaenoic Acid) (omega-3) 180 mg

DHA (Docosahexaenoic Acid)(omega-3) 120 mg

Video

Tags: 25off
Scroll to top