Đăng nhập - Log-in
GNC - MEGA MEN 28 VIÊN

GNC - MEGA MEN 28 VIÊN

467.000₫

Sản phẩm này đã được bán hết - Sorry, sold out!

Sản phẩm

 

 

Facts

 Thành phần: Vitamin A, C, D3, E, K, B1, B2, B6, B12, Niacin, Niacin_Amide, Folic Acid, Biotin, Pantothenic Acid, Calcium, Iodine, Magnesium, Zinc, Selenium, Copper, Manganese, Chromium, Molybdenum, Boron, potassium, Alpha Lipoic Acid, Lycopene, vanadium, Astaxanthin, choline bitartrate, green tea, Inositol, L- Methionine, Ultrasol lutemax 2020, Lycopene, saw palmetto power extract, taurine, L-camitine Fumarate, L-Glutamine, Pumpkin seed meel, cellulose, titanium dioxide( Khoán chất làm trắng tự nhiên), Acetoglycerides thực vật, màu caramel, Ethyl Vanillin.

Video

See more: Unknown Type
Scroll to top