Đăng nhập - Log-in
GNC - Mega Men 90 viên

GNC - Mega Men 90 viên

926.000₫

Sản phẩm này đã được bán hết - Sorry, sold out!

Sản phẩm

 

 

Facts

Thành phần: Vitamin A, C, D3, E, K, B1, B2, B6, B12, Niacin, Niacin_Amide, Folic Acid, Biotin, Pantothenic Acid, Calcium, Iodine, Magnesium, Zinc, Selenium, Copper, Manganese, Chromium, Molybdenum, Boron, Potassium, Alpha Lipoic Acid, Lycopene, Vanadium, Astaxanthin, Choline Bitartrate, Green Tea, Inositol, L-Methionine, Ultrasol Lutemax 2020, Lycopene, Saw Palmetto Powder Extract, Taurine, L-Carnitine Fumarate, L-Glutamine, Pumpkin Seed Meal, Cellulose, Titanium Dioxide (khoáng chất làm trắng tự nhiên), Acetoglycerides thực vật, Màu Caramel, Ethyl Vanillin.

Video

See more: Men's Health
Tags: 25off
Scroll to top