Đăng nhập - Log-in
GNC TRIPLE STRENGTH FISH OIL 120 SOFTGELS

GNC TRIPLE STRENGTH FISH OIL 120 SOFTGELS

2.062.000₫
- +

Sản phẩm

 

 

Facts

 Thành phần: Dầu cá, EPA( Eicosapentaenoic acid), DHA( Docosahexaennoic Acid), Gelatin, Glycerin, Vitamin E, Enteric Coating( cellulose, Sodium Alginate, Tryglycerides chuỗi trung bình, Oleic & Acid Stearic).

Video

Scroll to top