Đăng nhập - Log-in
Liver Formula

Liver Formula

885.000₫

Sản phẩm này đã được bán hết - Sorry, sold out!

Product

 

 

Supplement Facts

 

Thành phần trong 1 liều dùng

Vitamin C 60mg
Vitamin E 5 IU
Riboflavin 17 mg
Vitamin B-6 20 mg
Folic Acid 400 mcg
Vitamin B-12 40 mcg
Zinc 15 mg
Selenium 70 mcg
Copper 2 mg
Manganese 2 mg
Picrorhiza Root 400 mg
Milk Thistle Seed 229 mg
N-acetyl-L-cysteine 200 mg
Trimethylglycine 200 mg
Tumeric Root 50 mg
alpha-Lipoic Acid 20 mg
L-Methionine 100 mcg

 

Video

See more: Vitamins
Tags: 25off
Scroll to top