Đăng nhập - Log-in
Multi-Oil

Multi-Oil

498.000₫

Sản phẩm này đã được bán hết - Sorry, sold out!

Product

 

 

Supplement Facts

 

Thành phần trong 1 liều dùng

Calories    15.00     

Calories from Fat    15.00     

Total Fat    1.50 g   2%  

Saturated Fat    0.00 g   0%  

Polyunsaturated Fat    0.50 g     

Monounsaturated Fat    0.50 g     

Oleic Acid (omega-9)    270.00 mg   **  

EPA (Eicosapentaenoic Acid) (omega-3)    180.00 mg   **  

DHA (Docosahexaenoic Acid)(omega-3)    120.00 mg   **  

Linoleic Acid (LA)(omega-6)    217.00 mg   **  

alpha-Linolenic Acid (ALA)(omega-3)    71.00 mg   **  

GLA (gamma Linolenic Acid)(omega-6)    43.00 mg    *

Video

Tags: 25off
Scroll to top