Đăng nhập - Log-in
Ocular Formula

Ocular Formula

1.481.000₫

Sản phẩm này đã được bán hết - Sorry, sold out!

Product

 

 

Supplement Facts

 

Thành Phần trong 1 liều dùng

Vitamin A (50% as beta-Carotene 50% as Acetate)     5000 IUVitamin C (as Ascorbic Acid)              500mg

Vitamin E (as Natural d-alpha Tocopheryl Acetate)   400 IU

Riboflavin (Vitamin B-2)  5 mg

Zinc (as Zinc Gluconate) 15 mg

Copper (as Copper Gluconate)  2 mg

Bilberry Extract (Vaccinium myrtillus) 160 mg

Quercetin 30 mg

Green Tea Leaves Extract (Camellia sinensis)  20.00 mg

Lutein 10 mg

Zeaxanthin 2 mg

Lycopene 1.5 mg

Video

See more: Eye Health
Tags: 25off
Scroll to top