Đăng nhập - Log-in
Triple Cod Liver Oil

Triple Cod Liver Oil

518.000₫

Sản phẩm này đã được bán hết - Sorry, sold out!

Product

 

 

Supplement Facts

Thành phần trong 1 liều dùng

Calories 10

Calories from Fats 10

Total Fat 1 g

Vitamin A (as Cod Liver Oil) 1250 IU

Vitamin D (as Cod Liver Oil) 135 IU

Vitamin E (as Fish Body Oil) 1 IU

EPA (Eicosapentaenoic Acid) (omega-3) 173 mg

DHA (Docosahexaenoic Acid)(omega-3) 120 mg

 

Video

Tags: 25off
Scroll to top